Přihlásit k účtu

Reverzní osmóza v POU OASIS

 

Reverzní osmóza je založena na studiu přírody. Osmóza je totiž základem metabolismu všech živých organizmů. Díky němu se do každé živé buňky dostávají živiny a naopak všechny odpadní látky jsou z buňky odváděny pryč.

Princip reverzní osmózy

 Jestliže jsou v přírodních podmínkách dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných odděleny polopropustnou membránou, potom molekuly čisté vody začnou přes tuto polopropustnou membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, a to tak dlouho, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná.

Když ale na koncentrovaný roztok působíme vyšším tlakem než je osmotický tlak (proto terním reverzní osmóza), potom voda proudí opačným směrem. Z koncentrovaného roztoku tedy prochází absolutně čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco všechny ostatní látky jsou zadrženy na opačné straně membrány. 

Voda získávaná pomocí reverzní osmózy díky této technice unikátní míru čistoty.

Nejnovější technologie dnes umožňují využití systému reverzní osmózy i v běžných podmínkách a reverzní osmóza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií pro úpravu vody.

Účinnost reverzní osmózy na vybrané kontaminanty

 
hliník 97-98% měď 97-98%
arsen 94-96% hořčík 95-98%
baryum 96-98% sodík 94-98%
bromid 93-96% nikl 97-99%
olovo 96-98% dusičnany 92-97%
bikarbonát 90-95% fosforečnany 98-99%
kadmium 95-98% rtuť 95-97%
vápník 95-98% selen 94-96%
chlorid 90-95% stříbro 95-97%
chrom 96-98% křemičitany 94-96%
chromany 90-97% stroncium 98-99%
kyanid 90-95% sírany 97-98%
železo 97-98% siřičitany 97-98%
fluorid 93-95% thiosíran 97-98%
draslík 94-97% zinek 97-99%
pesticidy 85-99% herbicidy 85-99%
bakterie přes 99% tvrdost vody 95-98%
 

POU s reverzní osmózou? ANO... OASIS AQUABAR II RO

AquaBar II 2OASIS, jako leader ve výrobě systémů pro úpravu a distribuci pitné vody, má ve své standardní nabídce POU (výdeník pro připojení na vodovodní řád), nabízející úpravu vody systémem reversní osmózy(RO).

Náš model AQUABAR II RO byl již při svém vývoji konstruován právě s ohledem na možnost osazení systémem RO. Nejedná se tedy o přestavbu standardního POU, ale o stroj, který byl od začátku vyvíjený s ohledem na potřeby nejnáročnějších zákazníků. AQUABAR II je POU, které nabídne nekompromisní výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích.

Technické řešení OASIS

technicke reseni RoSystém reverzní osmózy vyžaduje specifické technické řešení. A klade i zvýšené nároky na místo instalace. Membránou zachycené nežádoucí látky je totiž nutné průběžně odvádět mimo kazetu s membránou.

Přístroj je tedy nejen nutné připojit na standardní odpad, ale je nutné počítat i s tím, že až 75% vody může být odvedeno mimo přístroj (procento odvedené pitné vody je závislé na její kontaminaci). Předpokládaná životnost membrány reverzní osmózy je 2-3 roky, v závislosti na intenzitě výdeje vody.

Za tyto zvýšené nároky se ale odmění zcela nekompromisní kvalitou vody, prosté jakýchkoliv nežádoucích látek.

Pro více informací o systému reverzní osmózy a našem výjimečném POU AQUABAR II RO Vám jsme plně k dispozici.

 

 

Oasis Czech, s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel: +420 513 035 014

gsm: +420 730 895 443

e-mail: obchod@oasisczech.cz