Přihlásit k účtu

Nakládání s odpady a ekologie

 

Jako u každý výrobce a dovozce i my uvádíme na trh velké množství obalového materiálu a elektrotechnických výrobků, které jednou doslouží. Abychom všem těmto budoucím odpadům zajistili řádnou a ekologickou likvidaci, stali jsme se řádnými členy sdružení EKO-KOM
 a REMA systém.

PHE a další ekologické poplatky

PHE (Příspěvek na historická elektrozařízení z domácnosti - nebo také recyklační poplatek) a poplatek za likvidaci veškerého obalového materiálu je u našich výrobků vždy uhrazen.
O úhradě těchto poplatků byste měli být informováni na prodejním dokladu od vašeho prodejce.

Likvidace obalového materiálu a vysloužilých spotřebičů

Koneční spotřebitele našich výrobků mohou veškerý obalový materiál, ale i výrobky které již dosloužily, bezplatně předat k ekologické likvidaci do kteréhokoliv sběrného dvoru

Všechny staré elektrospotřebiče OASIS Vám navíc náš partner, společnost Rema systém, odveze k ekologické likvidaci přímo od Vás. A to zcela ZDARMA.
Více informací o projektu BUĎ LÍNÝ neleznete zde

Náš kancelářský a další odpad

I veškerý běžný odpad, který vyprodukujeme při naší každodenní činnosti, likvidujeme nejen v souladu s platnou legislativou, ale nad její rámec dbáme o to, aby byl v co největší míře recyklován

Všechny recyklovatelné odpady předáváme k recyklaci společnosti SITA CZ a.s., elektroodpadu a vysloužilým elektrospotřebičům dáváme šanci na nový život prostřednictvím systému společnosti REMA Systém, a.s.

Jsme Zelená firma®

logo zelena firmaNaše společnost se také zapojila do projektu Zelená firma. Umožňujeme tak svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž dále rozšiřujeme svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou naši zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, umístěného v naší budově.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Oasis Czech, s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel: +420 513 035 014

gsm: +420 730 895 443

e-mail: obchod@oasisczech.cz